Kurser i koreansk 2023 efterår

Koreansk 1 (1A, Basisniveau, for begyndere)

KURSUSBESKRIVELSE:
Koreansk 1A er til dem der har lidt eller meget begrænset kendskab til det koreanske sprog.

KURSUSVARIGHED:
52.5 lektioner i 15uger

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
Hangul (det koreanske skriftesystem), Hilsen, selv introduktion
Beskrive steder, sæson og vejr, Tal, mængder, datoer, tid og klokkeslæt
Beskrive det du gjorde i fortiden og taler om planer, Foreslå og lave en aftale. 

KRAV:
Der er ingen krav til denne klasse!

LÆREBOGEN:
세종한국어 1A/Sejong Korean 1A
세종한국어 1A(Sejong Korean 1A 국문판) 대표 이미지

PRIS:
Standard 2700 DKK
PEAS 2385 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD                Gratis Lærbog(Ebog) 

Koreansk Samtale 1 (1B, Basisniveau, for næsten-begyndere)

KURSUSBESKRIVELSE:
Eleverne vil være i stand til at stille og besvare simple spørgsmål på Koreansk. Eleverne vil kunne forklare deres daglige aktiviteter og tale om fortid og fremtid. Eleverne vil også blive bekendt med den grundlæggende kultur i hverdagen i Korea.

KURSUSVARIGHED:
52.5 lektioner i 15uger

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
Hangul (det koreanske skriftesystem)
Hilsen, selv introduktion
Beskrive steder, sæson og vejr
Tal, mængder, datoer, tid og klokkeslæt
Beskrive det du gjorde i fortiden og taler om planer
Foreslå og lave en aftale

KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placeringstesten eller at man har bestået 1A på KSI og har fået sit afslutningscertifikat.

LÆREBOGEN:
King Sejong Institute Practical Korean 1

Sejong Practical Korean PDF 1-4 Textbook +Audio (세종학당 실용 한국어) - Korean  TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online

PRIS:
Standard 2700 DKK
PEAS 2385 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

*Bemærk: KSI Foundations opgradering af lærebøgerne har ændret lærebogen fra <세종한국어 회화 Sejong Koreansk Samtale> til <실용한국어 Praktisk Koreansk>.

 

TILMELD       Gratis Lærbog(Ebog)         Placerings test

Koreansk Samtale 3 (3A, Mellemniveau)

Koreansk Samtale 3 (3A, Mellemniveau)

KURSUSBESKRIVELSE:
Koreansk Samtale 3-1 er en klasse, der er egnet til elever med niveauer af Sejong Korean 3A, 3B og fokuserer på at forbedre praktiske koreanske tale- og lytte kommunikationsevner.

KURSUSVARIGHED:
30 lektioner i 10 uger

ELEVENS LÆRINGSRESULTAT:
Eleverne lærer forskellige ordforråd relateret til emnet, såsom opdateringer, fritid, aftaler, tur, shopping og lærer grammatik. Og det vil være muligt at forbedre koreanske samtalefærdigheder gennem lytte- og taleaktiviteter ved at bruge dette.

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
Sig hej og opdateringer, Fritidsliv, Udnævnelse, Husarbejde, Karriere, Madlavning, Kulturel forskel, Et kulturliv ovs

KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placeringstesten eller at man har bestået 2B på KSI og har fået sit afslutningscertifikat. Denne hold er også velegnet til Studerende på niveau 3A.

LÆREBOGEN:
King Sejong Institute Practical Korean 3

Sejong Practical Korean PDF 1-4 Textbook +Audio (세종학당 실용 한국어) - Korean  TOPIK | Study Korean Online | Học tiếng Hàn Online

PRIS:
Standard 1650 DKK
PEAS 1470 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).

BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD          Gratis Lærbog(Ebog)           Placerings test

 

Koreansk Samtale 4 (4B, Højere mellemniveau)

Koreansk Samtale 4 (4B, Højere mellemniveau)


KURSUSBESKRIVELSE:
Koreansk Samtale 4 수업은 세종한국어 4A를 마친 학습자의 수준에 맞는 수업으로 실용적인 한국어 말하기 및 듣기 활동을 통한 의사소통 능력 향상에 중점을 두고 있습니다. 


KURSUSVARIGHED:
30 lektioner i 15uger


ELEVENS LÆRINGSRESULTAT:
학생들은 풍부한 어휘 학습과 듣고 말하기 중심의 다양한 활동을 통해 한국의 문화와 역사에 대해 한국어로 읽고 말할 수 있게 될 것입니다.


DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
제1과 남성과 여성
제2과 한국의 가족
제3과 대중문화
제4과 직업과 적성
제5과 분단의 현실
제6과 기념일과 공휴일
제7과 현대인과 도시 생활
제8과 한국의 교육
제9과 개인과 사회
제10과 전통과 문화유산
제11과 과학의 발전
제12과 한국인의 여가 생활
제13과 기업과 사회
제14과 꿈을 이룬 사람
제15과 환경과 생활


KRAV:
Denne klasse kræver enten at man tager KSI placeringstesten (4B) eller at man har bestået 4A på KSI og har fået sit afslutningscertifikat.

LÆREBOGEN:
3주완성 연세한국어 8

3주완성 연세한국어 8

PRIS:
Standard 1650 DKK
PEAS 1470 DKK
*PEAS: Pensionister, dagpenge-,kontanthjælp-,og SU-modtager (dokumentation er påkrævet).


BETALINGSOPLYNINGER:
Reg NR.: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank


TILMELD            Placerings test

Online Koreansk 1-1 (Basisniveau, for begyndere)

Kursusbeskrivelse:
Online Korean 1-1 er designet til dem, der ikke har noget (eller meget begrænset) forhåndskendskab til det koreanske sprog.

Kursets varighed:
18 lektioner på 9 uger

DE EMNER DU VIL LÆRE PÅ DETTE KURSUS:
1. Det koreanske sprog og det koreanske skriftsprog - hangul
, konsonanter, vokaler og stavelser 1
2. Hangul-konsonanter, vokaler og stavelser 2
3. Hangul-konsonanter, vokaler og stavelser 3
4. Slutkonsonanter og stavelser, omfattende gennemgang og hilsner
5. Hilsener, selvintroduktion
Grammatikpunkt - '-이에요/예요' & '-은/는'
Udtrykke - Nationalitet og arbejde
6. Familie
Grammatikpunkt - '-이 아니다' 
Udtrykke - Familie, arbejde
7. Dagligt liv 
Grammatikpunkt - '습니다/습니까?' & '을', '도'
Udtrykke - Verber, adjektiver og steder
8. Skole
Grammatikpunkt - '-이/가' & '-에 있다/없다'
Udtrykke - Objekter & steder/positioner
9. Vejret 
Grammatikpunkt - '-어요' & '-지 않다'
Udtrykke - Vejr, årstider

KRAV:
Der er ingen krav til dette hold!

LÆREBOGEN:
King Sejong Institute Korean 1PRIS:
Standard 900 kr.

OPLYSNINGER OM BETALING:
Reg NR: 5326
Konto NR: 0000253616
Bank: Arbejdernes Landsbank

TILMELD DIG   Gratis lærebog (Ebog)

Gratis lærebog(Ebog)_Intro